ผลการพิจารณาคำขอฯ (26-1-59)

1. บางแก้ว
2. ภาษีเจริญ
3. เมื่องพัทยา