ประชุม (15-1-59)

ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการตำรวจล้ำสมัย (ครั้งที่ 4)
ครั้งที่ 2/2559
15 ม.ค.2559 10.00 - 12.00 น. ณ ศปก.รร.นรต.
( ประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ไปยัง ศปก.บช.น./ศปก.ภ.จว.ชลบุรี/ศปก.สภ.บางแก้ว )
ศ.พล.ต.ต.โสภณ ศรีวพจน์ รอง ผบช.รร.นรต. ประธานการประชุม

-----------------------------

1. หนังสือเชิญประชุม /วาระการประชุม word| pdf 
2. รายชื่อผู้ร่วมประชุม
3. มติที่ประชุม